Villkor

Genom att delta i Järvas Entreprenör godkänner deltagare att dennes namn, profil och annan personlig information sparas och används enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för administration och uppföljning.

Endast ansökningar mottagna innan ansökningsperiodens sista datum kommer att bedömas.

Ansökningar och inskickad information är sekretessbelagda och delas ej till tredje part. Vid behov kommer juryn att ta in input från självständiga experter. Jurymedlemmar och självständiga experter skriver sekretessavtal innan de tar del av någon information.

Tack till er alla som har skickat in er ansökan. Vi kommer nu gå igenom alla bidrag och kontakta er per mejl eller telefon. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att hålla er uppdaterade: Facebook Instagram